UWr solidarny z Ukrainą

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu UWr przyjęliśmy uchwałę, której treść zamieszczam poniżej. Wkrótce będzie dostępna także w innych językach.

For English version see below

UCHWAŁA NR 9/2022
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i potępienia agresji Rosji

Na podstawie § 22 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., w związku z art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, nawiązując do opublikowanych dnia 24 lutego 2022 r. oświadczeń KRASP, RGSWiN, PAN, organizacji doktoranckich i studenckich reprezentujących polskie środowisko akademickie oraz stanowiska Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w sprawie niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę, stanowczo i jednogłośnie potępia haniebną napaść na bratni Naród Ukraiński.

Naszym przyjaciołom – uczelniom i naukowcom ukraińskim – deklarujemy stałe wsparcie i pomoc.

Jednocześnie zwracamy się do środowiska akademickiego Federacji Rosyjskiej, w szczególności współpracujących z Uniwersytetem Wrocławskim uczelni w Sankt-Petersburgu, Moskwie, Tomsku, Irkucku, Omsku, o stanowcze i jednoznaczne potępienie wojny prowadzonej przeciw Ukrainie. Współpraca naukowa ma wymiar globalny i apolityczny, nie może jednak służyć wspieraniu dyktatur, które zagrażają już dziś naszym sąsiadom, a jutro – zagrożą nam.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązuje Rektora do zamrożenia ze skutkiem natychmiastowym współpracy Uniwersytetu z uczelniami i innymi instytucjami naukowymi Federacji Rosyjskiej do odwołania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UWr
Rektor, prof. P. Wiszewski

RESOLUTION NO. 9/2022
OF THE SENATE OF THE UNIVERSITY OF WROCŁAW
of 28 February 2022
declaring solidarity with Ukraine and condemning Russian aggression

    Krzysztof Ruchniewicz

    professor of modern history, photographer - @blogifotografia, blogger - @blogihistoria and podcaster - @2hist1mikr. Personal opinion

    Wszystkie posty autora
    Translate »