• Podręcznik do historii : projekt polsko-niemiecki: zalecenia / Wspólna Polsko- Niemiecka Komisja Podręcznikowa Historyków i Geografów ; [Autorki i autorzy : członkowie Rady Ekspertów : Wiesława Araszkiewicz, Bożena Gustowska, Krzysztof Ruchniewicz, Dariusz Wojtaszyn et al.]. - Warszawa : Neriton, 2013. - 122 s. : tab. - (Publikacje Centrum Badań Historycznych Poskiej Akademii Nauk w Berlnie ;T.1 )
 • Schulbuch Geschichte: ein deutsch-polnisches Projekt ; Empfehlungen = Podręcznik do historii : projekt polsko-niemiecki - zalecenia / Steuerungs- und Expertenart des Projektes “Deutsch-Polnisches Geschichtsbuch”. Unter Mitarb. von Hanna Grzempa : Michael G. Müller [et al.], Robert Traba, Bożena Gustowska, Krzysztof Ruchniewicz [et al.] Berlin; Warschau : Steuerungsrat und Expertenrat des Projektes “Deutsch-Polnisches Geschichtsbuch”, 2010. 135 s.
 • Podręcznik do historii Projekt polsko niemiecki – Zalecenia, wyd. przez Radę Zarządzającą i Radę Ekspertów projektu „Polsko-Niemiecki Podręcznik do Nauczania Historii”, Warszawa / Berlin 2010. ss 126.
 • Gimnazjum. Encyklopedia ucznia, wyd. przez Danutę Borowską-Mostafę, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, ss. 345.
 • Małgorzata Ruchniewicz, Krzysztof Ruchniewicz, Tobias Weger, Kazimierz Wóycicki: Zrozumiec historię – kształtować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933–1949. Materiały pomocnicze do historii, pod red. Kingi Hartmann, wyd. 1, Wrocław-Drezno: GAJT, 2007, ss. 270 (Projekt Interreg III A „Zrozumiec historie – kształtować przyszłość” Saksońskiej Agencji Oświatowej – Oddzial w Budziszynie).
 • Malgorzata Ruchniewicz, Krzysztof Ruchniewicz, Tobias Weger, Kazimierz Wóycicki, Geschichte verstehen – Zukunft gestalten. Die deutsch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1933–1949, hrsg. von Kinga Hartmann, Dresden-Wroclaw 2007, ss. 299.
 • Edukacja europejska. Europa daleka czy bliska? Program nauczania dla gimnazjum. Ścieżka edukacyjna, Warszawa-Wrocław: PPWK 2002, ss. 16 (Program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez MENiS, wpisany do wykazu programów nauczania pod numerem DKOS–4014–15/02). Przedrukowano w: "Kreator. Pismo Oświatowo-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej, 8 (3) maj-lipiec 2002, s. 28–34.
 • Europa - daleka czy bliska? Przewodnik dla nauczyciela do programu ścieżki edukacyjnej dla gimnazjum, Warszawa-Wrocław 2002.
 • Edukacja europejska. Europa daleka czy bliska?, Warszawa-Wroclaw: PPWK, 2002.
 • Polska i Niemcy w XX wieku. Wskazówki i materiały do nauczania historii, pod red. Ursuli A. Becher, Włodzimierza Borodzieja, Krzysztof Ruchniewicza, Poznań 2001 (Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa).
 • (wraz z Andrzejem Polańskim, Jakubem Tyszkiewiczem i Makiem L. Wójcikiem), Ze świata do Polski przez Europę. Historia. Poradnik metodyczny dla nauczyciela do programu nauczania historii, Warszawa-Wrocław: PPWK, 2002, ss. 64.
 • Od podziału do jedności. Inicjatywy integracyjne w Europie w XX wieku, wyd. II, poprawione i zmienione, Kłodzko: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, 2000 (Od Europy do Europy przez Europę. Część trzecia materiałów dydaktycznych pomocnych w prowadzeniu lekcji o Europie).
 • Twórcy zjednoczonej Europy. Z dziejów integracji europejskiej w XX wieku, Kłodzko: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowej, 2000 (Od Europy do Europy przez Europę. Część pierwsza materiałów dydaktycznych pomocnych w prowadzeniu lekcji o Europie).
 • Od podziału do jedności. Inicjatywy integracyjne w Europie w XX w. Wybór źródeł dla szkół ponadpodstawowych, Wrocław 1996, ss. 147 (Zeszyty Informacyjne Centrum Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego).
Translate »