W semestrze zimowym 2020/21 nie prowadzę żadnych zajęć w Centrum.