• Oblicza sąsiedztwa. Wystawa z okazji 25-lecia podpisania traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Katalog, kurator Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław 2016, ss. 61.
  • Gesichter der Nachbarschaft. Ausstellung anlässlich des 25. Jahrestages des deutch-polnischen Nachbarschaftsvertrages. Ausstellungskatalog, Kurator: Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław 2016, 63 S.
  • Skreśleni. Odbieranie tytułów naukowych przez Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau w latach 1933-1945, pod red. Norberta Finzscha i Krzysztofa Ruchniewicza we współpracy z Anną Kurpiel, Wrocław 2015, ss. 44.
  • Die Gestrichenen. Der Entzug der wissenschaftlichen Titel durch die Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau in den Jahren 1933-1945, hrsg. von Norbert Finzsch, Krzysztof Ruchniewicz in Zusammenarbeit mit Anna Kurpiel, Wroclaw 2015, 44 S.
  • Erased. Revocation of Acedemic Titles by Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau in 1933-1945, ed. by Norbert Finzsch, Krzysztof Ruchniewicz in cooperation with Anna Kurpiel, Wroclaw 2015, 44 p.
  • Willy Brandt. 100-lecie urodzin, pod red. Jacka Jarczewskiegi i Krzysztofa Ruchniewicza, Wrocław 2014, ss 77.