• Orbis Wratislaviae. Wrocław w relacjach dawnych i współczesnych, wybór i opracowanie Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybura, Wrocław: Via Nova, 2018.
  • Harry hrabia Kessler, Moja polska misja. Z dziennika 1918, Poznań: Nauka i Innowacje, 2018, ss. (XXIV) 151.
  • Leksykon Polactwa w Niemczech, wstęp i opracowanie Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybura, Wrocław: ATUT, 2017, ss. 367 (Studia i materiały do dziejów Polaków w Niemczech, t. II)
  • Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” we Wrocławiu 1908–1918 (reprint), wstęp Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybura, Wrocław: Wydawnictwo ATUT, 2016, ss. 250.
  • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1957, red. Krzysztof Ruchniewicz, Tadeusz Szumowski, współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2006, ss. 903.
  • Wysiedlenia Niemców i osadnictwo ludności polskiej na obszarze Krzyżowa-Świdnica (Kreisau-Schweidnitz) w latach 1945–1948. Wybór dokumentów, Die Aussiedlung der Deutschen und die Ansiedlung der polnischen Bevölkerung im Raum Krzyżowa-Świdnica (Kreisau-Schweidnitz) 1945–1949. Dokumentenauswahl, pod red. Karola Joncy, opr. przez K. Joncę, M. Maciejewskiego, M. Marszała, K. Ruchniewicza, M. Sadowskiego i T. Schefflera, Wrocław 1997 (wydanie dwujęzyczne).