• Christian Tröbst, Freya von Moltke, Wiara i opozycja. Listy z lat 1957-1959, przekł. i opr. Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybura, Wrocław 2023.
  • Freya von Moltke, Christian Tröbst, Widerstand und Glaube. Ein Briefwechsel 1957-1959, hrsg. von Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura. Mit einem Grußwort von Helmuth Caspar von Moltke, Göttingen 2024.
  • Akt symboliczny. Świadczenia z Niemiec dla ofiar zbrodni nazistowskich w Polsce. Formuła „pragmatyczna” w świetle porozumień z lat 1991 i 2000. Wybór dokumentów, wstęp, wybór i opracowanie Jan Barcz i Krzysztof Ruchniewicz, z komentarzami Jana Barcza, Witolda M. Góralskiego i Jerzego Kranza, Wrocław: Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022, (Przełom w stosunkach polsko-niemieckich 1989-1991 w świetle polskich dokumentów politycznych, t. IV), https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/145080?fbclid=IwAR0Z16geJRVjYJvLfCA6vx6YUnykI8md8NA3lWAsNob8rCEC4c4BKmsglnU#info (ostatni dostęp: 24.09.2022)
  • Orbis Wratislaviae. Wrocław w relacjach dawnych i współczesnych, wybór i opracowanie Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybura, Wrocław: Via Nova, 2018.
  • Harry hrabia Kessler, Moja polska misja. Z dziennika 1918, Poznań: Nauka i Innowacje, 2018, ss. (XXIV) 151.
  • Leksykon Polactwa w Niemczech, wstęp i opracowanie Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybura, Wrocław: ATUT, 2017, ss. 367 (Studia i materiały do dziejów Polaków w Niemczech, t. II)
  • Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” we Wrocławiu 1908–1918 (reprint), wstęp Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybura, Wrocław: Wydawnictwo ATUT, 2016, ss. 250.
  • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1957, red. Krzysztof Ruchniewicz, Tadeusz Szumowski, współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2006, ss. 903.
  • Wysiedlenia Niemców i osadnictwo ludności polskiej na obszarze Krzyżowa-Świdnica (Kreisau-Schweidnitz) w latach 1945–1948. Wybór dokumentów, Die Aussiedlung der Deutschen und die Ansiedlung der polnischen Bevölkerung im Raum Krzyżowa-Świdnica (Kreisau-Schweidnitz) 1945–1949. Dokumentenauswahl, pod red. Karola Joncy, opr. przez K. Joncę, M. Maciejewskiego, M. Marszała, K. Ruchniewicza, M. Sadowskiego i T. Schefflera, Wrocław 1997 (wydanie dwujęzyczne).
Translate »