Obszary tematyczne realizowanych projektów
Różne oblicza Europy
 • Dzieje Europy i integracji europejskiej w XX w.,
 • Historia współczesnych Niemiec i stosunków polsko-niemieckich,
 • Losy Polaków w Niemczech,
 • Kwestie kultur pamięci oraz polityki historycznej,
 • Public History i Visual History.
 • Różne aspekty międzynarodowych badań podręcznikowych.
Aktualne
Europa staje się faktem
 • Nowa polityka wschodnia RFN,
 • Historia Niemiec i stosunki polsko-niemieckie w obecnie używanych w Polsce podręcznikach do historii,
 • ODRA – Porządkowanie, Interpretacja, Korekta, Przybliżanie // Ordnen, Deuten, Richtigstellen, Annähern oraz
 • Historia aparatu małoobrazkowego Leica.
Zrealizowane
W drodze do Europy
 • Wysiedlenia, Polacy w Niemczech, Pracownia,
 • Integracja europejska, opozycja antyhitlerowska, Konrad Adenauer,
 • „Powstanie ludowe” w NRD, opór społeczny,
 • Pamięć historyczna, kultury pamięci, polityka wobec pamięci,
 • Odszkodowania za zbrodnie i straty wojenne, polityka zagraniczna,
 • Przymusowe migracje w XX w. w relacjach polsko-niemieckich,
 • Badania podręcznikowe, polsko-niemiecki podręcznik do historii.
Translate »