Publikacje ukazały się w różnych wydawnictwach w kraju i zagranicą.

Podzieliłem je na różne kategorie:

  • Monografie,
  • Redakcje,
  • Edycje źródłowe,
  • Podręczniki,
  • Artykuły i
  • Inne (artykułu popularnonaukowe, wywiady).

Pełny wykaz publikacji zamieszczono na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Translate »