Prowadzenie międzynarodowych badań jest dzisiaj oczywistością. W przeszłości zainicjowałem realizację kilku projektów, na część z nich pozyskałem środki krajowe czy zagraniczne. Inne zrealizowałem zaproszony przez kolegów i koleżanki z kraju i zagranicy.

Miałem okazję brać udział w tworzeniu międzynarodowych instytucji. Byłem też członkiem gremiów dokonujących ewaluacji takich placówek. Zasiadam w licznych radach naukowych i wydawniczych, głównie zagranicą (polskie instytucje mają w tym zakresie jeszcze sporo do poprawienia).

Byłem jurorem w konkursach zagranicznych, opiniowałem wnioski o awans naukowy w kraju i zagranicą, byłem członkiem międzynarodowych komisji ewaluacyjnych.

Uczestniczyłem także w różnych przedsięwzięciach wystawienniczych czy filmowych, do których zapraszano mnie jako głównego rzeczoznawcę.

Translate »