Obecnie pracuję nad trzema projektami:

Pierwszy to monografia poświęcona niemieckiej polityce wschodniej, która będzie obejmować okres od początku lat 60. XX w. do 1989 r.

Drugi projekt dotyczy ukazania relacji polsko-niemieckich i historii Niemiec we współcześnie używanych w Polsce podręcznikach do historii.

Trzecim projektem jest opracowanie materiałów wspomagających kształcenie historyków w Polsce, zapoznających ich zwłaszcza z nowymi metodami i zasobami, które oferuje cyfryzacja.

Translate »