Propozycje seminariów

Za kilka tygodni studenci IH zdecydują o wyborze seminarium licencjackiego i magisterskiego. To ważny moment nie tylko dla nich, ale i pracowników, którzy chcą dzielić się swym warsztatem i zainteresowaniami z młodymi badaczami historii. W tym / przyszłym semestrze zmierzam uruchomić seminarium licencjackie i magisterskie. Tematem pierwszego będą wydarzenia Marca 1968 na UWr. Drugie planuję poświęcić obecności historii w mediach, zwłaszcza internetowych. Obszerne opisy planowanych seminariów poniżej. Zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem mailem na wszystkie pytania.

Seminarium magisterskie

Temat: Historia a nowe media

W ostatnich latach obok tradycyjnych mediów pojawiło się kilka nowych, które wykorzystują historię w różny sposób. Raz jest ona tematem głównym, innym razem tłem, zapleczem dla tematów podejmowanych na tych nośnikach.

W każdym przeszłość próbuje się traktować w sposób atrakcyjny, przyciagający uwagę, co ma różne konsekwencje dla historii jako dyscypliny naukowej. Jest ona wykorzystywana także jako element polityki historycznej państwa, konkretnej instytucji, samorządu lub wspólnot obywatelskich.

Celem seminarium jest analiza wybranych mediów i wykorzystania przez nie treści historycznych. Poniższy wykaz zagadnień nie jest zamkniętą listą, lecz propozycją zakresów tematycznych wartych podjęcia. Są to:

 • Muzea narracyjne
 • Filmy animowane
 • Komiksy
 • Gry komputerowe
 • Gry planszowe
 • Podcasty
 • Videovlogi
 • Portale / strony internetowe
 • Seminarium licencjackie

Temat: Wydarzenia Marca’ 68 na Uniwersytecie Wrocławskim

Wydarzenia Marca 1968 roku na Uniwersytecie Wrocławskim były jednym z najważniejszych rozdziałów jego powojennych dziejów. Władze, pracownicy oraz studenci wykazali się wielką odwagą, walcząc o wolność dyskusji, równość traktowania, swobodę prowadzenia badań naukowych.

Punktem wyjścia proponowanych zajęć jest list prof. Stanisława Hartmana, wybitnego matematyka UWr, skierowany jesienią 1968 r. do studentów naszej Alma Mater. Przypomniany ostatnio, stanowi ważny dokument historyczny, nie tracący i dziśna aktualności.

Uczestnicy seminarium będą zbierać materiały archiwalne, przeglądać prasę, korzystać z archiwum radia i telewizji. Przeprowadzą także pogłębione wywiady ze świadkami wydarzeń lub potomkami głównych protagonistów. Część zebranych materiałów zostanie wykorzystana do opracowania strony internetowej.

Z pomocą przyjdą studenci informatyki UWr., którzy zapewnią odpowiednie wsparcie temu projektowi.

Zebrane materiały mogą również posłużyć do organizacji wystawy plenerowej czy innych wydarzeń związanych z tym fragmentem historii naszej uczelni.

  Krzysztof Ruchniewicz

  professor of modern history, photographer - @blogifotografia, blogger - @blogihistoria and podcaster - @2hist1mikr. Personal opinion

  Wszystkie posty autora
  Translate »