2019

Do kogo należy historia? Przypadek Wrocławia, „Forum Dialogu. Perspektywy ze Środka Europy”, 22.12.2019.

Wem gehört die Geschichte? Breslau als Fallbeispiel, in: „Dialog Forum. Perspektiven aus der Mitte Europas”, 22.12.2019.

Młodzi Polacy a historia, „Forum Dialogu. Perspektywy ze Środka Europy”, 6.11.2019.

Geschichtspolitik und historische Bildung in Polen, „Dialog Forum. Perspektiven aus der Mitte Europas“ , 06.11.2019.

„Restlose Zertrümmerung Polens!”. Vor achzig Jahren begann mit dem Angriff Nazideutschland auf Polen der Zweite Weltkrieg, „Deutsch-Polnisches Magazin. Dialog”, 2019, Nr. 128, S. 55-60.

„Całkowite zniszczenie Polski!”. 80 lat temu nazistowskie Niemcy napadły na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową, „Magazyn Polsko-Niemiecki. Dialog”, 2019, nr 128, s. 62-66.

Der deutsche Überfall auf Polen. Der Auftakt zum Vernichtungskrieg (1939–1941), „Einsichten und Perspektiven”, 2019, nr 3, s. 52-59.

Der Fluch der Jahrestage, „Dialog Forum. Perspektiven aus der Mitte Europas“, 13.09.2019.

Przekleństwo rocznic, „Forum Dialogu. Perspektywy ze Środka Europy”, 13.09.2019.

Polacy w Niemczech w okresie międzywojennym, „Mówią Wieki”, 2019.07, s. 13-17.

Mniejszość niemiecka w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, „Mówią Wieki”, 2019, 07, s. 17-22.

Wie viel Nationalismus verträgt die Europäische Union? Im Fokus: Polen, „Einsichten und Perspektiven”, 2019, H. 1, S. 20-25.

Dialog zagrożony? „Forum Dialogu. Perspektywy ze Środka Europy”, 23.04.2019.

Dialog in Gefahr? „Dialog Forum. Perspektiven aus der Mitte Europas“, 23.04.2019.

Viele offene Fragen, in: „Wocheblatt. Zeitung der Deutschen in Polen”, 2019, 03, 27.

„Czerwona Róża”? W 100-rocznicę mordu, „Forum Dialogu. Perspektywy ze Środka Europy”, 13.02.2019.

Die „rote Rosa“? Zum 100. Jahrestag des Mords an Rosa Luxemburg, „Dialog Forum. Perspektiven aus der Mitte Europas“, 13.02.2019.

„Połamane” sąsiedztwo,  „Przez granice. Dodatek ‚Kuriera Szczecińskiego’“, 31.01.2019.

„Kaputte” Nachbarschaft,  „Przez granice. Dodatek ‚Kuriera Szczecińskiego’“, 31.01.2019.

2018

Haben die deutsch-polnischen Beziehungen eine Zukunft, w: Dialog Forum. Perspektiven aus der Mitte Europas, hrsg. von DGAP, Berlin 2018, s. 6-7.

Dwuznaczne dwudziestolecie. Polska i Niemcy w międzywojniu, „Polityka”, 11.12.2018

Gesty polityczne a relacje polsko-niemieckie, „Forum Dialogu. Perspektywy ze Środka Europy”, 11.12.2018.

Politische Gesten und die deutsch-polnischen Beziehungen, „Dialog Forum. Perspektiven aus der Mitte Europas”, 11.12.2018.

Hellmut von Gerlach – zapomniany orędownik porozumienia polsko-niemieckiego, „Forum Dialogu. Perspektywy ze Środka Europy“, 20.11.2018.

Hellmut von Gerlach – der vergessene Fürsprecher der deutsch-polnischen Verständigung, „Dialog Forum. Perspektiven aus der Mitte Europas“, 20.11.2018.

„Połamane” sąsiedztwo, „Forum Dialogu. Perspektywy ze Środka Europy”, 9.11.2018.

Die kaputte Nachbarschaft, „Dialog Forum. Perspektive aus Mitte Europas”, 9.11.2018.

Polskie misje Harry’ego hr. Kesslera, „Odra”, 2018, nr 11, s. 22-34.

Pokolenia niepodległej, „Odra”, 2018, nr 7-8, s. 16-18.

„Póki świat światem, nie będzie nigdy Niemiec Polakowi bratem” – prawda czy fałsz? „Polityka“, 10.07.2018.

Czy dziś Polsce należą się reparacje wojenne? „Polityka“, 10.07.2018.

Stosunki polsko-niemieckie 1918-1939, „Forum Dialogu. Perspektywy ze Środka Europy“, 9.07.2018.

Die deutsch-polnischen Beziehungen 1918–1939, „Dialog Forum. Perspektive aus Mitte Europas“, 9.07.2018.

Dwie misje Harry’ego hrabiego Kesslera, „Deutsch-Polnisches Magazin. Dialog”, 2018, Nr. 123, s. 44-47.

Zwei Missionen des Harry Graf Kessler, „Deutsch-Polnisches Magazin. Dialog”, 2018, Nr. 123, s. 40-43.

1918 – 2018. Europa im Wandel. Eine polnische Perspektive, „Dialog Forum. Perspektive aus Mitte Europas“, 12.05.2018.

1918 – 2018. Europa w okresie przemian, „Forum Dialogu. Perspektywy ze środka Europy“, 12.05.2018.

Krzysztof Ruchniewicz, Stulecie niepodległości z przeszkodami, „Odra”, 2018, nr 4, s. 20-26.

(razem z Constantinem Goschlerem), Abrechnungen, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Nr. 63, 15.03.2018, S. 6.

(razem z Constantinem Goschlerem), Polski i niemiecki historyk podliczają niemieckie odszkodowania za drugą wojnę światową, „Wyborcza”, 15.03.2018.

Es gibt keine Opfer zweiter Klasse, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Nr. 54, 5.03.2018, S. 12.

Polskie groby na cmentarzu Am Perlacher Forst w Monachium, „Porta Polonica”.

Im Leerlauf. Aktuelle Debatte um die Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen, „Schlesische Nachrichten”, 2018, Nr. 3 (15.03.2018), S. 4-6.

Wozu noch ein zusätzliches Denkmal in Berlin, und dann ausgerechnet ein Polen-Denkmal?, „Dialog Forum. Perspektive aus der Mitte Europas“, 22.02.2018.

Po co jeszcze jeden pomnik w Berlinie? „Forum Dialogu. Perspektywy ze środka Europy“, 22.02.2018.

Na jałowym biegu, Przyszłość relacji polsko-niemieckich, „Przez granice. Dodatek ‚Kuriera Szczecińskiego’“, 22.02.2018.

Im Leerlauf. Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen, „über die grenzen. Sonderbeilage 'Kurier Szczeciński’“, 22.02.2018.

Prof. K. Ruchniewicz: Biała Róża pokazywała, że w III Rzeszy można było stawiać czynny opó, ale ceną było życie, „dzieje.pl”, 22.02.2018.

Upamiętniać i przypominać. Pomnik ku czci Polaków w Berlinie, „Odra”, 2018, nr 2, s. 18-22.

Jürgen Neven-du Mont a Polska. Wokół roli dziennikarzy w budowaniu fundamentów pod „neue Ostpolitik” RFN, „Deutsch-Polnisches Magazin. Dialog”, 2018, Nr. 122, s. 95-97.

Jürgen Neven-du Mont und Polen. Zur Rolle der Journalisten in der neuen Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland, „Deutsch-Polnisches Magazin. Dialog”, 2018, Nr. 122, s. 92-94.

2017

Erinnern in Polen? Erinnern für Europa? „Kompass. Die Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr“, 2017, H. 11, S. 6-7.

Pieniądze za wojnę. Dzieje niemieckich odszkodowań i reparacji, „Odra”, 2017, nr 10, s. 2-9.

Thema abgeschlossen? Ja! / Temat zamknięty? Tak!, „wochenblatt.pl”, 22.09.2017.

Unfortunate Choice of Words – or Is There More Behind It?, „Public History Weekly“, 22.06.2017.

„Polskie obozy” – świadome czy nieświadome fałszowanie historii?, „Public History Weekly“, 22.06.2017.

Unglückliche Wortwahl – oder steckt mehr dahinter?, „Public History Weekly“, 22.06.2017.

Der lange Schatten des Krieges, „Deutsch-Polnisches Magazin. Dialog”, 2017, Nr. 121, S. 21-25.

Długi cień wojny, „Deutsch-Polnisches Magazin. Dialog”, 2017, Nr. 121, s. 27-31.

Plac budowy. Aktualny stan relacji polsko-niemieckich, „Deutsch-Polnisches Magazin. Dialog”, 2017, Nr. 119, s. 65-67.

Baustelle. Zum aktuellen Zustand der deutsch-polnischen Beziehungen, „Deutsch-Polnisches Magazin. Dialog”, 2017, Nr. 119, S. 62-64.

2016

Zwykłe sprawy zwykłych ludzi, “Kurier Szczeciński”, 30.06.2016

Historia pewnego manifestu, “www.trybuna.pl”, 29.06.2016

Pomoc od serca i pomoc bratnia, „Gazeta Wyborcza“, 13.06.2016

Bliźniacze pomniki w Berlinie i Wrocławiu, “Kurier Szczeciński”, 27.04.2016.

Zepchnięci na drugi plan. Z Krzysztofem Ruchniewiczem rozmawia Krzysztof Karwat, “Fabryka Silesia. Kwartalnik”, 2016, nr 2, s. 15–18.

Mikrokosmos im Museum, „Deutsch-Polnisches Magazin. Dialog”, 2016, Nr. 117, S. 70-73.

Muzealny mikrokosmos, „Deutsch-Polnisches Magazin. Dialog”, 2016, nr 117, s. 73–75.

Polski widoczny znak w Berlinie, “Kurier Szczeciński”, 9.02.2016, s. 11.

Eine europäische Metropole. Identität der polnische Stadt Wrocław, “Rotary Magazin. Für Deutschland und Österreich”, 2016, H. 2

Stosunki polsko-niemieckie na rozdrożu, “Kurier Szczeciński”, 29.01.2012.

Deutsch-polnische Beziehungen am Scheideweg, “Wochenblatt. Zeitung der Deutschen in Polen”, nr 4 (1242) z 22.01.2016, s. 4.

Christoph Pallaske, Krzysztof Ruchniewicz, Weniger als tausend Worte. Das Bild Polens in aktuellen deutschen Karikaturen | Mniej niż tysiąc słów. Obraz Polski w aktualnych niemieckich karykaturach, w: Historisch denken | Geschichte machen, 11.01.2016.

Christoph Pallaske, Krzysztof Ruchniewicz, Mniej niż tysiąc słów. Obraz Polski w aktualnych niemieckich karykaturach | Weniger als tausend Worte. Das Bild Polens in aktuellen deutschen Karikaturen, w: blogihistoria, 11.01.2016.

2015

Wędrówki po krajobrazie pamięci, “Kurier Szczeciński”, 21.05.2015

Das Bild des Krieges im Objektiv des deutschen Soldaten, Karl Lutz, “kriegsfoto.hypotheses.org”, 4.05.2015.

“Unser Utopia ist der Realismus”. Volker Braun im Gespräch mit Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura, w: Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte. Themenschwerpunkt: 1914–1989, das “kurze 20. Jahrhundert”, hrsg. von Basil Kerski, Isabel Röskau-Rydel, Krzysztof Ruchniewicz, Sabine Stekel, Bd. 11 (2013/14), Osnabrück 2015, 161–166.

Czasy szczęśliwsze dla Polski, “Odra”, 2015, nr 3, s. 58–60.

Szlachetna odmiana konsumpcji, “Kurier Szczeciński”, 26.03.2015

Как в России проходят Вторую мировую войну / Замечание историка Кшиштофа Рухневича, „urokiistorii“, 25.03.2015

Święta wojna … | A Holy War … | Ein Heiliger Krieg …, “Public History Weekly”, 21.03.2015

Krzyżowa w cieniu zjednoczenia, “Odra”, 2015, nr 1, s. 40–42.

Pamięć przymusowych migracji, “Kurier Szczeciński”, 20.01.2015.

Günter Särchen “Nasza Golgota leży na Wschodzie”, “ROBB+MAGGazin”, 2015, nr 7–8, s. 50–55.

Drezno 1945. Panorama, “ROBB+MAGGazin”, 2015, nr 7–8, s. 24–25

2014

Kotlina pałaców i ogrodów, “Kurier Szczeciński”, 27.11.2014

Zawrót głowy, “Przez granice. Dodatek SGP Euroregionu Pomerania i ‘Kuriera Szczecińskiego’”, 30.10.2014, s. III.

Polski Wrzesień nad Szprewą, “Kurier Szczeciński”, 25.09.2014

Jak opowiadać o wojnie, “Kurier Szczeciński”, 25.09.2014

Der fremde Krieg, “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Nr 184, 11.08.2014

Zapomniana wojna w Europie Środkowo-Wschodniej, “Kultura liberalna”, Nr 290, 29.07.2014

Pamięć miejska: Wrocław i Drezno, “Odra”, 2014, z. 7–8, s. 9–15.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół“, „Porta Polonica“

Polska Misja Katolicka, „Porta Polonica“

Dipisi, „Porta Polonica“

Bank Słowiański, „Porta Polonica“

Gimnazjum Polskie w Kwidzynie, „Porta Polonica“

Dziennik Berliński, „Porta Polonica“

Leksykon Polactwa w Niemczech, „Porta Polonica“

Kongres Polaków w Niemczech, „Porta Polonica“

„Kulturwehr“, „Porta Polonica“

Prawdy Polaków, „Porta Polonica„

Rodło, „Porta Polonica“

The Polish gymnastics club „Sokół“, „Porta Polonica“

The Polish Catholic Mission, „Porta Polonica“

Displaced Persons (DPs), „Porta Polonica“

The Slavic Bank, „Porta Polonica“

The Polish grammar school in Marienwerder (Kwidzyń), „Porta Polonica„

Dziennik Berliński / The „Berliner Zeitung“, „Porta Polonica„

The Lexicon of Polish life in Germany, „Porta Polonica“

The first congress of Poles in Germany, „Porta Polonica“

„Kulturwehr“, „Porta Polonica“

The „Truths of Poles“, „Porta Polonica„

The Rodło emblem, „Porta Polonica“

Der Polnische Turnverein „Sokół“, „Porta Polonica“

Die Polnische Katholische Mission, „Porta Polonica“

Die „Displaced Persons“, „Porta Polonica“

Die Slawische Bank, „Porta Polonica“

Das polnische Gymnasium in Marienwerder (Kwidzyń), „Porta Polonica„

Dziennik Berliński / Die Berliner Zeitung, „Porta Polonica“

Lexikon des Polentas in Deutschland, „Porta Polonica“

Der erste Kongress der Polen in Deutschland, „Porta Polonica“

„Kulturwehr“

Die „Wahrheiten der Polen“

Rodło-Zeichen

Polen im vereinigten Europa. 10 Jahre nach der Erweiterung der Europäischen Union – eine Bilanz, “Silesia Nova”, 2014, Nr. 1, s. 57–64.

Drezno w pamięci mieszkańców, “Odra”, 2014, nr 5, s. 133–135.

Pamięć historyczna niemieckiej koalicji, “Odra”, 2014, nr 2, s. 28–30.

Temida w służbie Klio? „Kultura Liberalna“, 2014, Nr 4 (28.01.2014)

Polski model dla świata. Towar eksportowy polityki zagranicznej, „Przez granice. Dodatek SGP Euroregionu Pomerania i ‚Kuriera Szczecińskiego‘“, nr 1, 30.01,2014, s. III.

Żelazny Krzyż pruskiego króla, „Ale Historia. Dodatek do Gazety Wyborczej”, 24.01.2014.

2013

아직 말해지지 않은 진실 2014.01.06 제993호기고 폴란드, 옛 소련군의 독일 여성 성폭행 조각상으로 논란한국과 달리 자국 여성에 대한 소련군 성적 학대 의제 안 돼

Pamięć historyczna niemieckiej koalicji, „Przez granice. Dodatek SGP Euroregionu Pomerania i ‚Kuriera Szczecińskiego‘“, 2013, nr XII (XXI), s. 13.

Hallo Partner! Ein Geschenk aus Wroclaw / Breslau, „Silesia Nova“, 2013, H. 3–4, s. 9–10.

Nur eine Provokation? Vergewaltigungen durch Soldaten – ein Tabu-Thema, „Silesia Nova“, 2013, H. 3–4, s. 11–14.

Przewrót kopernikański, „Odra“, 2013, nr 11, s. 14–16.

Naszą utopią jest realizm. Z Volkerem Braunem rozmawiają Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybura, „Odra“, 2013, nr 11, s. 29–31.

Poligon eksterminacji, „Tygodnik Powszechny“, 4.12.2013

Zraniona pamięć, „Przez granice. Dodatek SGP Euroregionu Pomerania i ‚Kuriera Szczecińskiego‘“, 2013, nr X (XIX), s. III.

Niemieckie telewizje pokazują wojnę, „Przez granice. Dodatek SGP Euroregionu Pomerania i ‚Kuriera Szczecińskiego‘“, 2013, 26 września, s. II.

Polacy i Niemcy na moście, „Odra“, 2013, nr 9, s. 45–47.

Pomysły na nowe sąsiedztwo, „Przez granice. Dodatek SGP Euroregionu Pomerania i ‚Kuriera Szczecińskiego‘“, 2013, nr VI (XV), s. 13–14.

Der schwierige Umgang mit den Diktaturen des 20. Jahrhunderts in Polen und Deuschland, “Silesia Nova”, 2013, H. 2, s. 11–22.

Soll man an die Gräber der Kriege von gestern erinnern? Erinnern für Europa? „Silesia Nova“, 2013, H. 2, s. 23–29.

Akceptacja, sprzeciw, opór, w: Trzecia Rzesza 1933–1945, “Polityka. Pomocnik Historyczny”, 2013, nr 5, s. 72–75.

Der Warschauer Ghetto-Aufstand (1943) in der polnischen Erinnerung, “Silesia Nova. Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte”, 2013, H. 1, s. 19–30.

Red. naukowa, posłowie i przypisy, w: Rüdiger von Fritsch, Stempel do wolności: ucieczka do Niemiec, Wrocław 2013.

2012

“My Life Has Been Ordinary by All Standards. However, It Taken Place in Unusual Times”. A Sketch to Fritz Stern’s Biography, w: The Fritz Stern Wrocław Professorship, ed. by Elżbieta Opilowska, Wrocław 2012, s. 7–16.

Zwangsmigrationen als Instrument der deutschen und polnischen Okkupationspolitik. Das Gebiet Polens in den Jahren 1939–1941, “Silesia Nova”, 2012, Nr. 4, s. 13–28.

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego jako pośrednik w dialogu polsko-niemieckim, w: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2002–2012, pod red. Krzysztofa Ruchniewicza we współpracy z Agnieszką Kapuściarek i Joanną Kulig, Wrocław 2012, s. 12–14 zob. także tutaj.

Trójkąt Weimarski ma wciąż sens?

Czy badanie historii najnowszej w CSNE ma sens? w: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2002–2012, pod red. Krzysztofa Ruchniewicza we współpracy z Agnieszką Kapuściarek i Joanną Kulig, Wrocław 2012, s. 12–14, zob. także tutaj.

Literatur war und ist bereits Verständigung. Reiner Kunze im Gespräch mit Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura, “Silesia Nova”, 2012, Nr. 2 (polska wersja ukazała się w miesięczniku “Odra”, 2012, Nr. 12, zob. tutaj.

Przymusowe migracje jako instrument polityki okupacyjnej na ziemiach polskich w latach 1939–1941, cz. 1.

Przymusowe migracje jako instrument polityki okupacyjnej na ziemiach polskich w latach 1939–1941, cz. 2.

2011

Klussmann Uwe, Das Deutsche ist nicht mehr fremd hier. Der polnische Historiker Krzysztof Ruchniewicz über die “Aussiedlung” der Deutschen ab 1945, das deutsch-polnische Verhältnis und den Umgang mit der deutschen Geschichte polnischer Städte, “Spiegel Geschichte”, 2011, Nr. 1 (25.01.2011)

Dziecko specjalnej troski? Stan prac nad polsko-niemieckim podręcznikiem do historii /Ein Sorgenkind?, Über den Stand der Arbeiten am deutsch-polnischen Geschichtsbuch, “Deutsch-Polnisches Magazin. Dialog”, 2011, nr 96, s. 83–86.

Co to znaczy utrata ojczyzny? Szkic do biografii Fritza Sterna, „Odra”, 2011, nr 3, s. 20–23.

“Trudny proces uczenia się”. Ludwig Mehlhorn (1950–2011)

Polifonia pamięci na tzw. Ziemiach Odzyskanych: czy istnieje jedno dziedzictwo kulturowe? „Kultura liberalna”

Der zweite Weltkrieg und die heutigen Polen, „Silesia Nova. Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte”, 2011, H. 2, s. 6–10.

Wstęp, w: Michał Matlak, Polska w Europie, Europa w Polsce: rozmowy na kwiatowym dywanie, Wrocław 2011.

Redakcja naukowa i przedmowa do wydania polskiego, w: Wilfried Rott, Wyspa: dzieje Berlina Zachodniego 1948/1990, Warszawa 2011, s. 7–10.

Rückfall in Zeiten des Kalten Krieges, “Frankfurter Rundschau”, 8.02.2011

2010

Erika Steinbach a sprawa polska?

Fotel Steinbach kompromitacją polityków

Za wolność trzeba płacić, „Odra”, 2010, nr 1, s. 13–19.

40 lat temu – Brandt na kolanach

Erika Steinbach a sprawa polska, „Polska The Times. Gazeta Wrocławska”, 23–24.01.2010, s. 13.

Dopiero ten proces otworzył Niemcom oczy. Z prof. Krzysztofem Ruchniewiczem, dyrektorem CSNE, o książce „Proces oświęcimski” Hermanna Langbeina … rozmawia Beata Maciejewska, „Gazeta Wyborcza”, 5.02.2010, s. 8–9.

Wspólna tama na potoku. Moje Niemcy – moi Niemcy, w: Moje Niemcy – moi Niemcy. Odpominania polskie, pod red. Huberta Orłowskiego, Poznań 2009, 363–372.

“Russland will sich ernsthaft aussöhnen”. Polnischer Historiker Ruchniewicz im Interview, „Volksstimme“ (Magdeburg), 13.04.2010

Nachbarschaft verpflichtet, „Welttrends. Zeitschrift für internationale Politik“, 2010, Sept./Okt., Nr. 74, s. 135–137.

Jak kotwica na burzliwy czas – Krzysztof Skubiszewski

Wspólna Europa obywateli? „Kultura liberalna” (wydanie polsko-niemieckie)

Wstęp, w: Melitta Sallai, Z Muhrau do Morawy. Niezwykłe życie w Europie i Afryce, Strzegom 2010, s. 1–9.

“Ucieczka, wypędzenie, pojednanie” – a teraz… wyparcie?

Die Versöhnung entpolitisieren. Zur Diskussion über die Stiftung “Flucht, Vertreibung, Versöhnung”, “Deutschlandradio Kultur”, 5.10.2010

2009

Dialog, Dialog und nochmals Dialog. Deutsche und Polen: Die Politiker allein koennen es nicht richten, „Bayernkurier“, Nr. 9, 28.02.2009

“In streng vertraulicher Aussprache”. Wywiad dla infoRadio rbb (Forum, 05.04.2009, 11:06 Uhr) nt. Paktu Hitler-Stalin

Hanna Wieczorek, Poznać i zrozumieć. Rozmowa z prof. Krzysztofem Ruchniewiczem, historykiem z Uniwersytetu Wrocławskiego, „Gazeta Wrocławska. Polska The Times”, 5.05.2009, s. 16, zob. tutaj.

Zjednoczenie Niemiec i stosunki polsko-niemieckie

Wojna obronna Polski i początki okupacji polskiego terytorium, w: Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933–1949. Materialy pomocnicze do nauczania historii, pod red. Kingi Hartmann, Wrocław-Drezno 2009, s. 75–86.

Polski rząd na uchodźstwie wobec problemów Europy, w: Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933–1949. Materiały pomocnicze do nauczania historii, pod red. Kingi Hartmann, Wrocław-Drezno 2009, s. 139–146.

(wraz z Małgorzatą Ruchniewicz), Polskie Panstwo Podziemne, w: Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933–1949. Materiały pomocnicze do nauczania historii, pod red. Kingi Hartmann, Wrocław-Drezno 2009, s. 147–165.

Opozycja antyhitlerowska na przykładzie „Kręgu z Krzyżowej“, w: Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933–1949. Materiały pomocnicze do nauczania historii, pod red. Kingi Hartmann, Wrocław-Drezno 2009, s. 167–172.

Dlaczego Krzyżowa? – Kohl w Polsce

Polityka przywódców koalicji antyhitlerowskiej wobec Polski i Niemiec, w: Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933–1949. Materiały pomocnicze do nauczania historii, pod red. Kingi Hartmann, Wrocław-Drezno 2009, s. 173–184.

Hans Lemberg – co bez niego Niemcy wiedzieliby o polskiej historii?

Osadnictwo polskie na ziemiach włączonych w 1945 r., w: Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Wybrane aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933–1949. Materiały pomocnicze do nauczania historii, pod red. Kingi Hartmann, Wrocław-Drezno 2009, s. 222–237.

Spóźniony plan Marshalla, „Odra”, 2009, nr 7–8, s. 15–19.

Wojna o pamięć? O obchodach II wojny

„Stabilisiert und normalisiert“. Interview. Die Historiker Krzysztof Ruchniewicz und Hans-Ulrich Thamer über das deutsch-polnische Verhältnis, „Westfälischer Anzeiger. Hammer Zeitung“, 2.09.2009.

Co się stało w Breslau 1 września 1939 roku? Rozmowa, „PolskaThe Times“, 31.08.2009

4 czerwca, mur berliński, pokojowe rewolucje 1989 r. – symbolika i znaczenie dla Europy

Zjednoczenie Niemiec i stosunki polsko-niemieckie

Dlaczego Krzyżowa? – Kohl w Polsce

Polifonia europejskiej pamięci. O obchodach 70. rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow i wybuchu II wojny światowej uwag kilka

Polacy w Niemczech – lata całe…

2008

Dlaczego na filmie o Wrocławiu z 1939 r. nie ma nazistowskich symboli? (Rozmowa z historykiem)

Czeka nas jeszcze długa droga. Mieliśmy wybór – albo bawić się w cenzora, wykreślając wszystkie drażniące zwroty i opinie, albo przyjąć, że istnieje pewna wizja historii, do której Niemcy mają prawo – z dr. hab. Krzysztofem Ruchniewiczem, historykiem Uniwersytetu Wrocławskiego … rozmawia Mariusz Urbanek, „Wieża Ciśnień. Gazeta Wyborcza”, nr 9 (208) z 29.02.2008, s. 2–3, zob. tutaj.

Eine gemeinsame Geschichte. Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura im Gespräch mit dem Historiker Heinrich August Winkler und dem Leiter des Warschauer Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung, Peter Hengstenberg, „Silesia Nova“, 2008, Nr. 1, S. 10–19.

Inny obraz obrony Festung Breslau. Publikacja wspomnień Ahlfena i Niehoffa wzmocniła mit żołnierskiej rycerskości Wehrmachtu. Miała pokazać, że obrona twierdzy nie była bezsensowna. Że ten ogromny wysiłek żołnierzy niemieckich chronił niemieckich cywilów przed Sowietami, więc ogromne straty były usprawiedliwione – mówi historyk Krzysztof Ruchniewicz, „Gazeta Wyborcza. Przystanek Wrocław”, 10–11.05.2008, s. 7.

Polska – Niemcy. Historia do uzgodnienia, „Gazeta Wyborcza“, 15.05.2008

Hundertster Geburtstag Helmuth James von Moltke, w: 2007. Das Jahr in Kreisau, unter der Redaktion von Annemarie Franke, Agnieszka von Zanthier, Wysoka b.r. (2008), s. 2–3.

„Unser Golgota liegt im Osten“. Günter Särchen und sein Einsatz für die deutsch-polnische Beziehungen, „Adalbertusforum. Zeitschrift für ostmitteleuropäische Begegnung“, Juni 2008, Nr. 41, s. 12–18.

(wraz z Malgorzatą Ruchniewicz), Materiały szkolne a obszary wrażliwosci/Lehrmaterialin und Emfindlichkeiten, „Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki/DeutschPolnisches Magazin”, 2008, Nr./nr 83, s. 64–71.

(wraz z Małgorzatą Ruchniewicz), Wokół dyskusji na temat książki: „Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933–1949”, „Wiadomości Historyczne”, 2008, nr 4, s. 27–30.

Między historią a polityką. Debaty o polsko-niemieckim podręczniku do historii, „Mówią Wieki”, 2008, nr 10, s. 43–47.

Porządny Niemiec, gościnny Polak. O polsko-niemieckich stereotypach „Samo Życie” rozmawiało z historykiem doktorem habilitowanym Krzysztofem Ruchniewiczem, „Samo Życie. Magazin auf polnisch” (Dortmund), nr 23 (287) z 8.11–21.11.2008, s. 3, 8.

Verständnis und Vertrauen – Instrumente der Vermittlung der deutsch-polnischen Geschichte, „Silesia Nova. Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte”, 2008, Nr. 3, s. 13–20.

Karol Jonca. Wspomnienie (1930–2008), “Gazeta Wyborcza”.

2007

Ein Jüdisches Museum an der Breslauer Synagoge „Zum weißen Storch“. Mieczyslaw Orski, Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura im Gespräch mit Historikern Norbert Conrads und Arno Herzig, „Silesia Nova“, 2007, Nr. 3, s. 6–15.

Keine große Krise. Der polnische Historiker Dr. Krzysztof Ruchniewicz zu den aktuellen deutsch-polnischen Verwerfungen, „Potsdamer Neueste Nachrichten“, 7.02.2007.

Polska-Niemcy: nowy obraz historii? Zapis dyskusji, „Odra”, 2007, nr 10, s. 31–36.

2006

Die Erinnerung an den 2. Weltkrieg in der polnischen Gesellschaft, „Silesia Nova“, 2006, z. 1, s. 9–18.

Historia niepamięci. Powstanie w Getcie, „Odra“, 2006, z. 6, s. 23–27.

Der Posener Juniaufstand 1956 und seine Folgen, „Silesia Nova“, 2006, z. 3, s. 6–11.

Geschichte und Perpektiven der deutsch-polnischen Beziehungen, w: „Silesia Nova“, 2006, z. 4, s. 6–16.

Stosunki polsko-niemieckie po 1945 r (wykład), w: Wieczory Tumskie, 2006, s. 9–13.

Udział w dyskusji poświęconej recepcji niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej w Polsce po 1945 r.: Widerstand als Menschenrecht? Rezeption des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in Wissenschaft und Öffentlichkeit, hrsg. von der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2006, s. 53–57, 63–64.

Vorwort (wraz z Winfried Irgang), Umsiedlung der Polen aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten nach Polen in den Jahren 1945–1947, hrsg. und eingeleitet von Stanislaw Ciesielski, Marburg 2006, s. VII-VIII.

Geschichte und Perspektiven der deutsch-polnischen Beziehungen, „Silesia Nova. Zweitmonatsschrift für Kultur und Geschichte”, 2006, H. 4, s. 6–16.

Europäische Identität – eine ständige Herausforderung, w: Die erweiterte Europäische Union zwischen Konvergenz und Divergenz, hrsg. von Rolf H. Hasse und Cornelia Kunze, Leipzig 2006, s. 25–30 (Transformation. Leipziger Beiträge zu Wirtschaft und Gesellschaft, Nr. 19).

2005

Zu den deutsch-polnischen Beziehungen. Ein paar Worte …, w: Jungle Book Wrocław. Leitfaden für internationale Studenten, pod red. Sebastiana Płóciennika, Wrocław 2005, s. 9–11.

Polska pamięć o wojnie, „Odra“, nr 6 (czerwiec) z 2005 r., s. 13–18.

Hass und Feindschaft gibt es nicht mehr! „Der Krieg ist in den Herzen der Menschen endlich abschlossen“, „Schlesien“, 2005, Nr. 6, s. 35.

60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein polnischer Kommentar, „Arnoldshainer Akzente. Nachrichten aus der Evangelischen Akademie“, 1/05, s. 3–4.

Ich war Stipendiat der Adenauer-Stiftung, w: Talente entdecken, Talente fördern. 40 Jahre Begabtenförderung, hrsg. von Günter Rüther, Burkard Steppacher, Sankt Augustin 2005, s. 67–68.

(wraz z Annemarie Franke), Czlowiek pojednania i ekumenizmu. Wspomnienia pracowników Fundacji „Krzyżowa”, „Gość Niedzielny” – Gość Świdnicki, 30 października 2005, nr 44, str. XI.

Udział w dyskusji na temat pamięci o Jałcie i Poczdamie, w: Ist gemeinsame Erinnerung möglich. Polen und Deutschland nach der Potsdamer Konferenz/Czy możliwa jest wspólna pamięć. Polska i Niemcy 60 lat po konferencji Poczdamskiej, hrsg./wyd. von Basil Kerski, Zdzislaw Owczarek, Berlin 2005.

2004

“Ukląkł więc ten, który nie powienien, a uczynił to za wszystkich, którzy tego nie zrobili, „Odra“, 2004, nr 12, s. 125–126.

(wraz z Franciszkiem Polomskim) Präsident des Willy Brandt Zentrums für Deutschland- und Europastudien an der Universität Wroclaw, Prof. Dr. Dr. Dieter S. Lutz, w: Dem Frieden dienen. Zum Gedenken an Prof. Dr. Dr. Dieter S. Lutz, hrsg. von Hans J. Gießmann, Kurt P. Tudyka, Baden-Baden, 2004, s. 422–426.

Co nam zostało z tych lat. W związku z jubileuszem „dziesiątki” wspomnień kilka, w: 50 lat Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu. Historia. Osiągnięcia. Ludzie, Wrocław 2004, s. 53–55.

2003

Polsko-niemieckie rozmowy o podręcznikach w latach 70, „Zbliżenia“, 2003, nr 1, s. 81–88.

Edukacja europejska w szkole, „Mówią wieki. Dodadek poświecony edukacji historycznej“, 2003, z. 3 (marzec), s. 1–2.

(Dieter Langewiesche) Państwo centralistyczne – państwo federalne. Modele państw narodowych w Europie XIX i XX wieku (Zentralstaat – Föderativstaat. Nationalismus in Europa im 19. und 20. Jahrhundert), Wykład ku czci Willy Brandta, Wrocław 2003.

Niemieckie miejsca pamięci, „Borussia”, 2003, z. 30, s. III-VIII.

Lwowskie tradycje Uniwersytetu Wrocławskiego, „Uniwersytet Wrocławski. Pismo społeczności akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 3 (październik 2003), s. 16–19.

2002

Dzieje integracji europejskiej, w: Gimnazjum. Encyklopedia ucznia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 237–244.

Historische Debatten in Polen. Die zeitgeschichtliche Forschung nach 1989, “Die Politische Meinung”, Sankt Augustin, 11. Dez. 2002.

2001 Ideologiczna wspólnota. Stosunki pomiędzy Polską a NRD w latach 1949–1970, “Dialog”, 2001, nr 57, s. 52–55 (w jęyyku niemieckim: Ideologische Gemeinschaft. Die Beziehungen zwischen Polen und der DDR 1949–1970, s. 48–51).

Ukazanie Europy w podręcznikach szkolnych po 1989 roku, „Kreator. Pismo Oświatowo-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej”, 2001, nr 5 (listopad-grudzień), s. 11–13.

2000

Wiele dróg prowadzi do Rzymu, „Unia&Polska. Magazyn niezależnych publicystów”, nr 25 z 20 grudnia – 10 stycznia 2000, s. 25–27.

Pod podziałami, „Unia&Polska. Magazyn niezależnych publicystów”, nr 2 z 7 lutego 2000, s. 21.

„Pan Schuman uchodzi za człowieka sukcesu”, „Unia&Polska. Magazyn niezależnych publicystów”, nr 12 z 26 czerwca 2000, s. 22–23.

Europejski marzyciel narodowy, „Unia&Polska. Magazyn niezależnych publicystów”, nr 14 z 24 lipca 2000, s. 33.

„Misja europejska jest czymś szczególnym i niepowtarzalnym”, „Unia&Polska. Magazyn niezależnych publicystów”, nr 18 z 25 września 2000, s. 24–25.

Miejskie granice kontynentu, „Unia&Polska. Magazyn niezależnych publicystów”, nr 22 z 27 listopada 2000, s. 24

1999

Niemiecki powrót, „Unia&Polska. Magazyn niezależnych publicystów”, nr 4 z 1 marca 1999, s. 18.

Panueuropa hrabiego Coudenhove-Calergi, „Unia&Polska. Magazyn niezależnych publicystów”, nr 7 z 29 marca 1999, s. 18.

Przybliżanie Adenauera, „Unia&Polska. Magazyn niezależnych publicystów”, nr 7 z 12 kwietnia 1999, s. 17.

Mosty i przepaście, „Unia&Polska. Magazyn niezależnych publicystów”, nr 8 z 26 kwietnia 1999, s. 20.

Lew obok kontynentu, „Unia&Polska. Magazyn niezależnych publicystów”, nr 17 z 30 sierpnia 1999, s. 16–17.

Szare dominium cesarza Europy, „Unia&Polska. Magazyn niezależnych publicystów”, nr 21 z 25 października 1999, s. 20–21.

Władza bez końca (historii), „Unia&Polska. Magazyn niezależnych publicystów”, nr 24 z 6 grudnia 1999, s. 22.

Konrad Adenauer

1998

(wraz z Andrzejem Małkiewiczem), Powstanie czerwcowe. NRD – 1953, „Odra“, 1998, nr 6, s. 38–47.

1994

Polska emigracja polityczna w Niemczech w latach 1945–1980, „Słowo“, 1994, nr 25, s. 32–37.

1989

Krzyżowa, “Region”, 1989, nr 59, s. 6

Translate »