Rewitalizacja

Nadszedł czas na rewitalizację strony domowej. Od 2013 roku informowałem na niej o najważniejszych sprawach związanych z moją działalnością naukową. Stworzyłem strefę dla studentów i doktorantów, by szybko mogli poinformować się o zajęciach, czy pobrać niezbędne pliki do przygotowania. Mniej uwagi poświęciłem mojej działalności popularyzatorskiej, która w 2020 roku (jeden z efektów trwającej pandemii) rozwinęła się znacznie dzięki wykorzystaniu nowych mediów (strony internetowe, podcasty, krótkie filmy na YouTube).

Pretekst

Zatem pretekstem do stworzenia nowej wersji strony było pojawienie się nowych pól aktywności (popularyzacja), konieczność dostosowania do nowych wyzwań technologicznych oraz last but not least funkcja, którą będę pełnić przez cztery następne lata. W 2020 roku zostałem wybrany na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych senatorem UWr. Jest to dla mnie nowe doświadczenie. Wprawdzie wcześniej byłem regularnie zapraszany jako gość na posiedzenia tego ważnego gremium z racji pełnionych przeze mnie funkcji (dyrektora Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr oraz członka prezydium Rad Dyscyplin), jednak po raz pierwszy będę rzeczywistym członkiem z prawem głosu.

Blog

Co to dla mnie oznacza? Na stronie domowej uruchomiłem bloga i zamieszczam tam wpisy o pracy senatu. Czym się zajmuje, po co istnieje? Jak wpływa na życie przeciętnego pracownika naszej uczelni lub studenta? Jak zmieniła się uczelnia po wejściu w życie nowej ustawy? Już w czasie zasiadania w senacie jako gość miałem wrażenie, że niektórzy jego członkowie jakby nie doceniali wagi zmian wprowadzonych przez tzw. Konstytucję dla nauki. Dawne struktury trwały, podobnie jak zakres uprawnień i sposób myślenia.

Badania

O mojej działalności naukowej (projekty, publikacje, gremia) nadal informuję na bieżąco. Część ta ma jednak charakter statyczny, recenzje, krótkie teksty zamieszczam także na innych stronach internetowych.

Dydaktyka

Czy wznowię strefę studenta i doktoranta, zależy trochę od samych zainteresowanych. Jeśli pandemia się przedłuży i będziemy zmuszeni do poprowadzenia zajęć w trybie zdalnym, będzie to miało jak najbardziej sens. Studenci i doktoranci będą mogli na bieżąco korzystać z zamieszczonej literatury i w ten sposób przygotować się do zajęć.

Popularyzacja
Podobnie potraktowałem sprawy popularyzacji. Adresy do blogów czy podcastów znajdują się w odpowiednim miejscu na stronie. Jeśli dojdą inne formy aktywności, uwzględnię je.
Zdjęcia zamieszczone na stronie są mojego autorstwa. Osoby zainteresowane tą częścią mojej aktywności zachęcam do odwiedzenia osobnej strony internetowej. Tam zamieściłem też wykaz moich fotobooków.
Translate »