Krzyżowa (po-)nownie odczytana, Wrocław 2017, ss. 186.

Arno Herzig, Krzysztof Ruchniewicz, Małgorzata Ruchniewicz, Śląsk i jego dzieje, Wrocław 2012, ss. 303.

„Noch ist Polen nicht verloren”. Das historische Denken der Polen, Münster, Hamburg, Berlin, Wien, London: Lit-Verlag, 2007 (Mittel- und Osteuropastudien).

Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45-1975, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, ss. 341 (Historia CLXXIV).

Zögernde Annäherung. Studien zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert, Dresden: Thelem, 2005, ss. 337.

Opór społeczny w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1948-1953 na przykładzie Polski, NRD i Czechosłowacji, pod red. Łukasza Kamińskiego, Andrzeja Małkiewicza i Krzysztofa Ruchniewicza, Wrocław 2004, ss. 400

Warszawa-Berlin-Bonn. Stosunki polityczne 1949-1958, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2003, ss. 395 (Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta, 3).

Adenauer a Europa. Polityka europejska pierwszego kanclerza RFN (1949-1963), wyd. III, Warszawa 2001 (Polityka 6).

(wraz z Andrzejem Małkiewiczem) Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953 r., Wrocław 1998.

Enno Meyer a Polska i Polacy (1939-1990). Z badań nad początkami Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN, Wrocław 1994 (Prace historyczne VII).