Członkostwo w towarzystwach, radach naukowych

 • Członek prezydium Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej
 • Członek rady naukowej Willy Brandt Stiftung w Berlinie
 • Wiceprzewodniczący kuratorium Centrum Dokumentacji Kultura i Historia Polaków w Niemczech
 • Członek rady naukowej Stiftung Bayerische Gedenkstätten
 • Członek rady naukowej Instytutu Herdera
 • Członek rady naukowej Historisch-Technische Museum Penemünde GmbH
 • Wiceprzewodniczący rady naukowej Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
 • Członek rady naukowej International Tracing Service (ITS) w Bad Arolsen
 • Członek Kuratorium Stiftung Kulturwerk Schlesien
 • Członek Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands e.V.
 • Członek Historische Kommission für Schlesien
 • Członek Kuratorium Komitees zur Förderung der dt.-franz.-pln. Zusammenarbeit
 • Członek Stowarzyszenia Historyków Fotografii
 • Wiceprezes Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (2002-2008)
 • Członek rady naukowej Hannah Arendt Institut w Dreźnie (2006-2014)
 • Członek rady naukowej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie (2009-2013)
 • Członek rady naukowej Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung” (2010-2015)

Członkostwo w radach naukowych i redakcjach czasopism

 • Współwydawca międzynarodowego Internetowego pisma naukowego „Public History Weekly”
 • Członek rady naukowej „Jahrbuch für Kommunismusforschung”
 • Członek rady naukowej „Inter Finitimos”
 • Członek rady naukowej „Zeithistorische Forschungen”
 • Członek redakcji czasopisma „Silesia Nova”
 • Przewodniczący komitetu redakcyjnego „NRD. Polityka-Społeczeństwo/Kultura”
 • Członek komitetu redakcyjnego Polskie Dokumenty Dyplomatyczne
 • Członek komitetu redakcyjnego Monografie CSNiE U. Wr.
 • Członek komitetu redakcyjnego Roczniki CSNiE U. Wr.
 • Członek komitetu redakcyjnego Raporty CSNiE U. Wr.
 • Członek komitetu redakcyjnego Warsztaty CSNiE U. Wr.
 • Członek komitetu redakcyjnego „Studia Brandtiana.Translationes”
 • Członek komitetu redakcyjnego „Studia Brandtiana”
 • Członek komitetu redakcyjnego „Niemcy-Media-Kultura”
 • Sekretarz techniczny Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka” (1999-2009)

Członkostwo w towarzystwach i fundacjach niezwiązanych bezpośrednio z nauką

 • Członek Grupy Kopernika
 • Członek zarządu Verein zur Pflege Schlesischer Kunst und Kultur (2004-2008)
 • Członek Miejsce Pamięci w Krzyżowej Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (2002-2014)