Zajmuję się:

  • Dziejami Europy i integracji europejskiej w XX w.,
  • Historią współczesnych Niemiec i stosunków polsko-niemieckich,
  • Losami Polaków w Niemczech,
  • Kwestiami pamięci oraz polityki historycznej,
  • Public History i Visual History.

Interesuję się także międzynarodowymi badaniami podręcznikowymi.