Od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. jestem na urlopie naukowym.