Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Wrocławiu 1908-1918 (reprint), wstęp Krzysztof Ruchniewicz i Marek Zybura, Wrocław 2016, ss. 250.

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1957, red. Krzysztof Ruchniewicz, Tadeusz Szumowski, współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2006, ss. 903.

Wysiedlenia Niemców i osadnictwo ludności polskiej na obszarze Krzyżowa-Świdnica (Kreisau-Schweidnitz) w latach 1945-1948. Wybór dokumentów, Die Aussiedlung der Deutschen und die Ansiedlung der polnischen Bevölkerung im Raum Krzyżowa-Świdnica (Kreisau-Schweidnitz) 1945-1949. Dokumentenauswahl, pod red. Karola Joncy, opr. przez K. Joncę, M. Maciejewskiego, M. Marszała, K. Ruchniewicza, M. Sadowskiego i T. Schefflera, Wrocław 1997 (wydanie dwujęzyczne).