W czasie dotychczasowej kariery uniwersyteckiej prowadziłem wszystkie typy zajęć przewidziane w ramach studiów w Instytucie Historycznym. Szczególną uwagę poświęcałem zajęciom proseminaryjnym, które umożliwiały mi realizację wspólnie ze studentami niewielkich projektów naukowych: Polacy w Berlinie, Śladami Konrada Adenauera w RFN, I i II wojna światowa w świadomości Polaków, Niemców i Francuzów. Zwieńczeniem zajęć były wspólne wyjazdy studyjne (Niemcy, Francja), czasem niewielka publikacja prac studentów oraz wystawa. Celem zajęć było pokazanie studentom różnych możliwości obcowania z historią i jej badania, także w porównaniu z innymi krajami. Dla mnie było to cenne doświadczenie kierowania pracą studentów, których byłem opiekunem. W drugiej połowie lat 90. XX w. opracowałem cykl zajęć w ramach bloku: „Historia Niemiec”, którego kierownikiem był wtedy prof. W. Wrzesiński.

W 2010 r. z Wydziałem Nauk Społecznych U. Wr. współtworzyłem pierwszy na naszej uczelni makrokierunek „Dyplomacja europejska” (studia 1 stopnia), rok później studia 2 stopnia. Współpraca trwała do 2015 r. Z prof. Martinem Schulze-Wesselem (z LMU München) uruchomiliśmy w 2011 r. pierwsze na U. Wr. polsko-niemieckie seminarium doktorskie „Polska i Niemcy we współczesnej Europie”*.

Jestem promotorem lub współpromotorem rozpraw doktorskich:

 • Renaty Sput („Oberschlesischer Anzeiger (1802-1944). Zarys monografii”, obrona: 08.12.2010),
 • Łukasza Wolaka („Dzieje Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w latach 1951-1990”, obrona: 14.11.2012),
 • Anny Kurpiel („Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku. Adaptacja, migracja, pamięć”, obrona: 13.12.2012),
 • Claudii Schneider („Übersiedlungen aus der Volksrepublik Polen in die DDR 1964-1987”, współpromotor, 25.04.2013).
 • Sylwestra Zagulskiego („Młodzież w Polsce i w Niemczech w świetle badań empirycznych w latach 1989 – 2014”, obrona: 12.11.2014),
 • Kathariny Anny Aubele („Engagement der vertriebenen Frauen in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland in kirchlichen Institutionen, Vertriebenenverbänden und Politik”, współpromotor, 22.06.2015).
 • Aleksandra Żerelika („Reformy Ludwiga Erharda i ich wpływ na rozwój gospodarczy Niemiec a zmiany w gospodarce polskiej na początku lat 90. XX wieku”, obrona: 24.06.2015),
 • Annemarie Franke („Kreisau / Krzyżowa 1989-1998: Deutsche und Polen für ein neues Europa? Die Entstehungsgeschichte der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung”, obrona: 20.10.2015).
 • Vasco Kretschmanna („Stadtgeschichte museal. Breslaus deutsche und polnische Geschichtsausstellungen 1900-2010”, współpromotor, 11.07.2016)
 • Kaia Kranicha (Die „Bollwerk-Ingenieure”. Der Aufstieg der Technikwissenschaft am Beispiel der Technischen Hochschule Breslau und der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität Breslau zwischen 1900-1945. Einblicke in die wissenschaftliche Ressourcenkonkurrenz, współpromotor)

Pięciu doktorantów ma otwarte przewody doktorskie w Instytucie Historycznym. Są to:

 • Agnieszka Kłos („Witalność ‚martwych przestrzeni’ (Auschwitz-Birkenau)”, współpromotor).
 • Mateusz Matuszyk (Historia Ziomkostwa Śląskiego w latach 1945-1959. Wybrane problemy).
 • Milena Migut (Sposoby nauczania o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Polsce i Niemczech. Perspektywa porównawcza).
 • Jolanta Ryglewska (Jelenia Góra w perspektywie dwóch narracji. Analiza procesów budowy tożsamości na Dolnym Śląsku w 1945 i 1989 r.).
 • Dominika Uczkiewicz (Problem ścigania i karania nazistowskich zbrodniarzy wojennych w politycznych i prawnych koncepcjach przedstawicieli polskiej emigracji politycznej w latach 1939-1945).

Recenzowałem książkę habilitacyjną i dorobek:

 • dr. Romualda Łuczyńskiego („Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945-1991“, 25.04.2012),
 • dr. Dariusza Wojtaszyna (Kibice w socjaliźmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno-społeczne, 27.05.2014),
 • dr Małgorzaty Świder („Stanowisko Socjaldemokratycznej Partii Niemiec wobec Polski w latach 1980-1989“, 21.04.2016).
 • dr. Pierre-Frederica Webera („Timor Teutonorum. Angst vor Deutschland seit 1945: eine europäische Emotion im Wandel“).

Ponadto jestem recenzentem rozpraw doktorskich:

 • Joanny Hammerlińskiej („‚Od potępienia do pruskiej fali‘. Miejsce Prus w polityce i kulturze NRD w latach 1945-1983”, 28.05.2008),
 • Piotra Geise („Polska w świetle niemieckich przewodników turystycznych”, 9.03.2010),
 • Joanny Hytrek-Hryciuk („Ludność niemiecka a żołnierze Armii Czerwonej (Radzieckiej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948”, 17.03.2010),
 • Beaty Michałek („Wpływ członkostwa Wielkiej Brytanii w Commonwealth na brytyjską politykę europejską w latach 1941-1964“, 31.05.2011),
 • Łukasza Jasińskiego („Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich / Hitlerowskich w Polsce 1945-1989”).

Od 2014 roku prowadzę zajęcia na nowym kierunku utworzonym w Instytucie Historycznym U. Wr. Historia w przestrzeni publicznej / Public history (studia historyczne 2 stopnia). Stawiają sobie za cel przybliżenie różnego obchodzenia się z historią, od zagadnień związanych z pamięcią i polityką historyczną aż do obecności przeszłości w dyskursach medialnych, życiu codziennym.